Şömineler çalışma prensiplerine göre 2 temel kategoriye ayrılır

Kapalı Hazne şömineler

Kapalı şömine hazneleri ateşi güvenli bir yanma alanında muhafaza ederler. Odadaki oksijen kontrollü bir şekilde minimum miktarda tüketilir. Kapalı alandaki yanmadan yüksek ısıl verim elde edilir. Yanma kontrollü olduğu için yakıt tüketimi düşük ısı verimi yüksektir. Talep halinde ise montaj sırasında kullanılan ısı dağıtıcıları aracılığıyla evin birkaç odasını ısıtma imkanına sahipsiniz.

 

Açık Hazne Şömineler

Açık hazne şömine hazneleri,portatif parçalardan veya bütün hazneden oluşmaktadır.

Şömineler, son derece geniş ürün yelpazesi ile evinizin mimari yapısına uygunluk gösterir.

Doğru baca sistemi ile kullanıldığında şömineler kesinlikle geri tepme veya çekmeme problemi yaşanmaz. Böylelikle şömineniz evinizin içinde sadece bir mimari unsur olarak kalmaktan ziyade bir keyif aracı olarak da işlevini yerini getirir.

 

Yakıt türüne göre ise 3 temel kategoriye ayrılır

 

Odun yakıtlı

Doğalgazlı/LPGli

Bio-ethanol sıvı yakıtlı

 

DECOFIRE “LÜKS ŞÖMİNE KONSEPTİ”

Fransa’nın en değerli 100 şirketinden biri olan Focus markasının şömine koleksiyonu, çağdaş tasarım tarihinde orijinal, estetik ve özgün bir çizgiye sahiptir ve kısa süreli moda anlayışından ve trendlerden uzaktadır.

Şöminenin konulacağı mekanın tavan yüksekliğine uygun , özel olarak üretilen, tavandan asılan ve 360 derece dönebilen bu sıra dışı şömineler (Gyrofocus ve Eurofocus 950) bu koleksiyonun sadece bir kaç parçası.

Bir çok tasarım ödülüne layık görülen Focus koleksiyonu dünyanın belli başlı müzelerinde sergilenmiş ve dünyanın en görkemli mekanlarında kullanılmıştır.

Her Focus şöminesi 10 yıl garantilidir.

Özellikle yatay şömine modelleri üretiminde uzmanlaşmış olan M-Design ise çift cidarlı ve fanlı olarak en yüksek kalite standartlarıyla üretimlerini gerçekleştirmektedir.

Luna 1300H modeli çift cidarlı şömine hazneleri birbirinden bağımsız iki katmandan oluşur ve bu iki katman arasında şöminenin yanması sırasında açığa çıkan yüksek dereceye ulaşmış havanın sirkülasyonu sağlanır.

M-Design şömine modellerinde yüksek derecede ısıya ve ısıl şoklara dayanıklı ve is yapmayan özellikte vetro ceramic cam ve yine is tutmayan özel refrakter tuğlalar kullanılmaktadır. M-Design patentli istenilen seviyede açılabilen özel asansör kapak sistemi ise size ateşle oynama imkanı tanıyor.

Diğer odalara ısı dağıtımı yapabilen kanallar bu şömine modelinde standart olarak bulunmaktadır.Talep edildiği takdirde bu kanallardan şöminenin bulunduğu oda yanında evin diğer odalarına da ısı verimini yaymak mümkündür.

M-Design şömineleri CE ve DIN Plus kalite sertifikalıdır ve 6 yıl garantilidir.

            ŞÖMİNE SORULARI

 1. Şömineler nasıl kategorizelendirilir? Ana başlıklarıyla kaç gruba ayrılır? (Yakıt türü / kullanım alanı / kullanılan malzeme vs..)

 

Şömineler türlerine göre kategorize edilir.

 

 

 1. Şömine türleri hakkında bilgi verir misiniz? Bu türlerin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

 

Şömine türlerine yakıt cinsi açısından bakıldığında odunlu şöminelerin ısıtma kabiliyetinin diğer türlere göre daha yüksek olduğu verilerle ortadadır. Ancak odunlu şöminelerin belirli ölçülerde münferit düşey baca ihtiyacı olduğundan çok katlı sistemlerde yer alamamaktadır.Burada devreye diğer yakıt türlerindeki şömineler girer ki bunların arasında hermetik baca sistemiyle her mekana kolayca monte edilebilen onaylı doğalgazlı veya lpg’li şömineler tasarımlarıyla temiz ve yakıt taşıma külfeti olmaksızın konforlu bir seyir zevki ortaya çıkarır.Isıtma yönü bu yakıt türlerine daha zayıf olan herhangi bir baca ve tesisat donanımı gerektirmeyen elektrikli ve bio ethanol sıvı yakıtı ile çalışan bacasız şömineler işin daha çok dekoratif yönündedir.

 

 1. Bir ısıtma aracı olarak şömine nasıl değerlendirilebilir? / Bunun yanı sıra, şöminenin dekorasyondaki yeri nedir, dekoratif bir unsur olarak şömineyi nasıl değerlendirirsiniz?

 

Bir ısıtma aracı olarak şömine kesinlikle mekanlarda alternatif bir elemandır.Çünkü mekanlardaki münferit ve merkezi ısıtmalarda meydana gelebilecek herhangi bir problemde özellikle odunlu şömine ,kullanıcının imdadına yetişmektedir. Özellikle yüksek verimlilik değerlerine haiz şömine hazneleri için başta Avrupa ve tüm Dünya’da şömine üreticilerine teşvikler verilmektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde daha çok bir dekorasyon elemanı olarak görülen şömineler gelişen teknolojiler ve bilinçlendirmeyle mimaride projeye en baştan girmesi gereken bir eleman olarak karşımıza çıkıyor.Dolayısıyla ‘’Şömine bir mobilya değil ısıtma aracıdır’’diyebiliriz.

 

 1. Ne kadar genişlikteki ortamlarda şömine kullanılması doğrudur? Böyle bir kriter var mıdır? Örneğin şömine ile evin tamamını ısıtmak mümkün müdür? Yoksa sadece destekleyici bir ısınma yöntemimidir?

 

Yakıt türlerine ve açık –kapalı sistem diye nitelendirdiğimiz tiplere göre değişmekle beraber yanma için gereken havayı ortamdan tüketmeyen bir şömine haznesinde minimum 25 m2’lik bir mekanda   doğru uygulama ve kullanım şartlarında sağlıklı olandır.

Yakıt türlerinden odunlu veya doğalgazlı tip olarak ise kapalı tip bir hazne ile max 150 m2’lik bir mekanı fan ve ısı dağıtım kanalları ile ısıtmak mümkündür.Ancak tüm parametreler projeye göre değişkenlik gösterebilir.

 

 1. Daha çok ne tarz evlerde uygulanır? Hangi evlere, ne tip şömine uygundur?

 

Müstakil mekanlarda hem estetik hem de ısıtma kabiliyeti açısından odunlu ve doğalgazlı şöminelerin;

Çok katlı binalarda ise ısıtma kabiliyeti ve baca uygulama müsaitliği açısından olan onaylı doğalgazlı şöminelerin yanı sıra diğer yakıt türlerinde ki şöminelerinde kullanılması uygundur.

 

 1. Son yıllarda şömine tasarımlarıyla ilgili yaşanan gelişmeler nelerdir?

 

Özellikle son yıllarda odunlu ve doğalgazlı şömine tiplerindeki estetik tüm artıların yanı sıra ısıtma değerlerindeki yüksek verimlilik oranlarına önem veren üreticiler, şömine haznelerinde devrim niteliğinde teknolojik yeniliklere imza atarak kullanıcılara; klasik şömine anlayışını değiştiren ürünler sunmaktadır.Böylelikle bu olumlu gelişmeler uygulamada işçilik hatalarını minimize ederek bayilere ve şömine uygulayıcılarına derin bir tecrübe ihtiyacı olmadığını göstermektedir.

Ayrıca bacasız şömine tipindeki bio-ethanol ile çalışan yeni nesil şöminelerdeki gelişmeler ve her geçen gün eklenen yeni tasarımlar ekonomik ve montaj gerektirmeyen artıları olduğundan herkesin gerçek alev keyfini iç ve dış mekanlarda kullanmasına imkan tanıyor.

 

 1. Şömine aksesuarları nelerdir?

 

Odunlu şömineler için maşa takımı,şömine çakmağı, odun kovalarının yanı sıra,cam temizleyici sprey ve elektrikli kül süpürgesi yeni aksesuar ürünlerindendir.

Gazlı şöminelerde radyo frekanslı uzaktan kumanda cihazı,cam temizleyici sprey,dekoratif iç taş seçenekleri

Elektrikli şöminelerde uzaktan kumanda cihazı

Bio ethanol yakıtlı bacasız şöminelerde ise yakıt doldurma hunisi,ateşleme çakmağı

 

 1. Şömine kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

 

Yakıt türlerine göre değişkenlik göstermekle beraber odunlu şömineler için kuru meşe odunu dışında herhangi bir yanıcı maddenin şömine içerisine atılmaması gerekmektedir.Açık tipteki bir odunlu veya diğer yakıt türlerinde ki bir şömine için oda havalandırmasının yapılması ,uygulama esnasında kullanılan şömine kaplamalarının ahşap veya yanıcı malzemelerden yapılması durumda etkin ısı izolasyonunun yapılması ve odunlu şömineler için tam dolum yapılması önerilmektedir.

 

 

 1. Şöminenin çalışma sistemi nasıldır?

 

Yakıt türlerine göre değişkenlik göstermekle beraber ;

Odunlu ve açık tipteki şöminelerin çalışma sistemi, yanma havasını bulunduğu ortamdan beslenir .Nispeten daha büyük çapta bacaya ihitiyaç duyar ve tek cidarlı baca borusuyla atık gazın tahliyesi sağlanır.

Odunlu ve kapalı tipteki şöminelerin çalışma sistemi,yanma havasını projeye uygunsa dış ortamdan sağlar.Isı üretim kabiliyeti daha yüksek olduğundan min 16 cm’ye kadar olan dairesel baca çaplarında atık gaz tahliye edilebilir.

 

Doğalgazlı veya Lpg şöminelerin çalışma sistemi,Yanma havasını çift katmanlı bacanın dış cidarından sağlar. Yine aynı bacanın iç cidarından atık gazın tahliyesi sağlanır.Aç-kapa ve ısı ayarı yapılabildiği uzaktan kumanda ile zaman ayarlı programlama da yapılabilir.Elektronik düzenleyici beyin sayesinde kumanda ile arasında iletişim kurularak otomatik güvenlik testleri gerçekleştirilir.

Bacasız şöminelerin çalışma sistemi,Sıvı bir yakıt olan bio-ethanol ‘ün 1 litresi ile 3-4 saat gibi yanma gerçekleşir.Yakıt Burner Box’a bir huni yardımıyla dökülür ve şömine ile beraber verilen çakmak ile yakılır.

 

 1. Kullanım yaygınlığı ne durumdadır?

 

Özellikle estetik ve ısıtma kabiliyeti açısından bakıldığında odunlu şöminelerin hemen her müstakil mekanda kullanılmaktadır.Doğalgazlı ve diğer yakıt türlerindeki şöminelerin ise hem müstakil hem de çok katlı sistemler de yavaş yavaş yerini almaya başladıklarını söyleyebiliriz.

 

 

 1. Şömine maliyetli bir ısınma yöntemi midir?

 

Şömine ilk kurulum maliyetleri yüksek gibi görünse de yakıt masrafı ve bulunduğu mekana kattığı estetik değer bakımından değerlendirdiğimiz de orta vadede kendini amorti eden keyifli bir ısıtma aracıdır.

 

 1. Herhangi bir eve şömine kurulumu kaç gün sürer?

 

Şöminelerin montajı kaplamasına göre değişkenlik göstereceği üzere genellikle 1 gündür.

 

 1. Şöminelerin fiyatları hakkından bilgi verir misiniz?

Tüm yakıt türlerine göre standart katalog ürünleri arasından bir değerlendirme yapıldığında

Şömine fiyatları

Şömine modelleri

 

Odunlu şömineler                           1200 € ile 15000 €

Doğalgazlı şömineler                     4500 € ile 18000 €

Elektrikli Şömineler                        650 € ile 5000 € arasındadır.

http://www.decofire.com/Tr/index.html