Şömineler çalışma prensiplerine göre 2 temel kategoriye ayrılır

Kapalı Hazne şömineler

Kapalı şömine hazneleri ateşi güvenli bir yanma alanında muhafaza ederler. Odadaki oksijen kontrollü bir şekilde minimum miktarda tüketilir. Kapalı alandaki yanmadan yüksek ısıl verim elde edilir. Yanma kontrollü olduğu için yakıt tüketimi düşük ısı verimi yüksektir. Talep halinde ise montaj sırasında kullanılan ısı dağıtıcıları aracılığıyla evin birkaç odasını ısıtma imkanına sahipsiniz.

 

Açık Hazne Şömineler

Açık hazne şömine hazneleri,portatif parçalardan veya bütün hazneden oluşmaktadır.

Şömineler, son derece geniş ürün yelpazesi ile evinizin mimari yapısına uygunluk gösterir.

Doğru baca sistemi ile kullanıldığında şömineler kesinlikle geri tepme veya çekmeme problemi yaşanmaz. Böylelikle şömineniz evinizin içinde sadece bir mimari unsur olarak kalmaktan ziyade bir keyif aracı olarak da işlevini yerini getirir.

 

Yakıt türüne göre ise 3 temel kategoriye ayrılır

 

Odun yakıtlı

Doğalgazlı/LPGli

Bio-ethanol sıvı yakıtlı

 

DECOFIRE “LÜKS ŞÖMİNE KONSEPTİ”

Fransa’nın en değerli 100 şirketinden biri olan Focus markasının şömine koleksiyonu, çağdaş tasarım tarihinde orijinal, estetik ve özgün bir çizgiye sahiptir ve kısa süreli moda anlayışından ve trendlerden uzaktadır.

Şöminenin konulacağı mekanın tavan yüksekliğine uygun , özel olarak üretilen, tavandan asılan ve 360 derece dönebilen bu sıra dışı şömineler (Gyrofocus ve Eurofocus 950) bu koleksiyonun sadece bir kaç parçası.

Bir çok tasarım ödülüne layık görülen Focus koleksiyonu dünyanın belli başlı müzelerinde sergilenmiş ve dünyanın en görkemli mekanlarında kullanılmıştır.

Her Focus şöminesi 10 yıl garantilidir.

Özellikle yatay şömine modelleri üretiminde uzmanlaşmış olan M-Design ise çift cidarlı ve fanlı olarak en yüksek kalite standartlarıyla üretimlerini gerçekleştirmektedir.

Luna 1300H modeli çift cidarlı şömine hazneleri birbirinden bağımsız iki katmandan oluşur ve bu iki katman arasında şöminenin yanması sırasında açığa çıkan yüksek dereceye ulaşmış havanın sirkülasyonu sağlanır.

M-Design şömine modellerinde yüksek derecede ısıya ve ısıl şoklara dayanıklı ve is yapmayan özellikte vetro ceramic cam ve yine is tutmayan özel refrakter tuğlalar kullanılmaktadır. M-Design patentli istenilen seviyede açılabilen özel asansör kapak sistemi ise size ateşle oynama imkanı tanıyor.

Diğer odalara ısı dağıtımı yapabilen kanallar bu şömine modelinde standart olarak bulunmaktadır.Talep edildiği takdirde bu kanallardan şöminenin bulunduğu oda yanında evin diğer odalarına da ısı verimini yaymak mümkündür.

M-Design şömineleri CE ve DIN Plus kalite sertifikalıdır ve 6 yıl garantilidir.

            ŞÖMİNE SORULARI

 1. Şömineler nasıl kategorizelendirilir? Ana başlıklarıyla kaç gruba ayrılır? (Yakıt türü / kullanım alanı / kullanılan malzeme vs..)

 

Şömineler türlerine göre kategorize edilir.

 

 

 1. Şömine türleri hakkında bilgi verir misiniz? Bu türlerin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

 

Şömine türlerine yakıt cinsi açısından bakıldığında odunlu şöminelerin ısıtma kabiliyetinin diğer türlere göre daha yüksek olduğu verilerle ortadadır. Ancak odunlu şöminelerin belirli ölçülerde münferit düşey baca ihtiyacı olduğundan çok katlı sistemlerde yer alamamaktadır.Burada devreye diğer yakıt türlerindeki şömineler girer ki bunların arasında hermetik baca sistemiyle her mekana kolayca monte edilebilen onaylı doğalgazlı veya lpg’li şömineler tasarımlarıyla temiz ve yakıt taşıma külfeti olmaksızın konforlu bir seyir zevki ortaya çıkarır.Isıtma yönü bu yakıt türlerine daha zayıf olan herhangi bir baca ve tesisat donanımı gerektirmeyen elektrikli ve bio ethanol sıvı yakıtı ile çalışan bacasız şömineler işin daha çok dekoratif yönündedir.

 

 1. Bir ısıtma aracı olarak şömine nasıl değerlendirilebilir? / Bunun yanı sıra, şöminenin dekorasyondaki yeri nedir, dekoratif bir unsur olarak şömineyi nasıl değerlendirirsiniz?

 

Bir ısıtma aracı olarak şömine kesinlikle mekanlarda alternatif bir elemandır.Çünkü mekanlardaki münferit ve merkezi ısıtmalarda meydana gelebilecek herhangi bir problemde özellikle odunlu şömine ,kullanıcının imdadına yetişmektedir. Özellikle yüksek verimlilik değerlerine haiz şömine hazneleri için başta Avrupa ve tüm Dünya’da şömine üreticilerine teşvikler verilmektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde daha çok bir dekorasyon elemanı olarak görülen şömineler gelişen teknolojiler ve bilinçlendirmeyle mimaride projeye en baştan girmesi gereken bir eleman olarak karşımıza çıkıyor.Dolayısıyla ‘’Şömine bir mobilya değil ısıtma aracıdır’’diyebiliriz.

 

 1. Ne kadar genişlikteki ortamlarda şömine kullanılması doğrudur? Böyle bir kriter var mıdır? Örneğin şömine ile evin tamamını ısıtmak mümkün müdür? Yoksa sadece destekleyici bir ısınma yöntemimidir?

 

Yakıt türlerine ve açık –kapalı sistem diye nitelendirdiğimiz tiplere göre değişmekle beraber yanma için gereken havayı ortamdan tüketmeyen bir şömine haznesinde minimum 25 m2’lik bir mekanda   doğru uygulama ve kullanım şartlarında sağlıklı olandır.

Yakıt türlerinden odunlu veya doğalgazlı tip olarak ise kapalı tip bir hazne ile max 150 m2’lik bir mekanı fan ve ısı dağıtım kanalları ile ısıtmak mümkündür.Ancak tüm parametreler projeye göre değişkenlik gösterebilir.

 

 1. Daha çok ne tarz evlerde uygulanır? Hangi evlere, ne tip şömine uygundur?

 

Müstakil mekanlarda hem estetik hem de ısıtma kabiliyeti açısından odunlu ve doğalgazlı şöminelerin;

Çok katlı binalarda ise ısıtma kabiliyeti ve baca uygulama müsaitliği açısından olan onaylı doğalgazlı şöminelerin yanı sıra diğer yakıt türlerinde ki şöminelerinde kullanılması uygundur.

 

 1. Son yıllarda şömine tasarımlarıyla ilgili yaşanan gelişmeler nelerdir?

 

Özellikle son yıllarda odunlu ve doğalgazlı şömine tiplerindeki estetik tüm artıların yanı sıra ısıtma değerlerindeki yüksek verimlilik oranlarına önem veren üreticiler, şömine haznelerinde devrim niteliğinde teknolojik yeniliklere imza atarak kullanıcılara; klasik şömine anlayışını değiştiren ürünler sunmaktadır.Böylelikle bu olumlu gelişmeler uygulamada işçilik hatalarını minimize ederek bayilere ve şömine uygulayıcılarına derin bir tecrübe ihtiyacı olmadığını göstermektedir.

Ayrıca bacasız şömine tipindeki bio-ethanol ile çalışan yeni nesil şöminelerdeki gelişmeler ve her geçen gün eklenen yeni tasarımlar ekonomik ve montaj gerektirmeyen artıları olduğundan herkesin gerçek alev keyfini iç ve dış mekanlarda kullanmasına imkan tanıyor.

 

 1. Şömine aksesuarları nelerdir?

 

Odunlu şömineler için maşa takımı,şömine çakmağı, odun kovalarının yanı sıra,cam temizleyici sprey ve elektrikli kül süpürgesi yeni aksesuar ürünlerindendir.

Gazlı şöminelerde radyo frekanslı uzaktan kumanda cihazı,cam temizleyici sprey,dekoratif iç taş seçenekleri

Elektrikli şöminelerde uzaktan kumanda cihazı

Bio ethanol yakıtlı bacasız şöminelerde ise yakıt doldurma hunisi,ateşleme çakmağı

 

 1. Şömine kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

 

Yakıt türlerine göre değişkenlik göstermekle beraber odunlu şömineler için kuru meşe odunu dışında herhangi bir yanıcı maddenin şömine içerisine atılmaması gerekmektedir.Açık tipteki bir odunlu veya diğer yakıt türlerinde ki bir şömine için oda havalandırmasının yapılması ,uygulama esnasında kullanılan şömine kaplamalarının ahşap veya yanıcı malzemelerden yapılması durumda etkin ısı izolasyonunun yapılması ve odunlu şömineler için tam dolum yapılması önerilmektedir.

 

 

 1. Şöminenin çalışma sistemi nasıldır?

 

Yakıt türlerine göre değişkenlik göstermekle beraber ;

Odunlu ve açık tipteki şöminelerin çalışma sistemi, yanma havasını bulunduğu ortamdan beslenir .Nispeten daha büyük çapta bacaya ihitiyaç duyar ve tek cidarlı baca borusuyla atık gazın tahliyesi sağlanır.

Odunlu ve kapalı tipteki şöminelerin çalışma sistemi,yanma havasını projeye uygunsa dış ortamdan sağlar.Isı üretim kabiliyeti daha yüksek olduğundan min 16 cm’ye kadar olan dairesel baca çaplarında atık gaz tahliye edilebilir.

 

Doğalgazlı veya Lpg şöminelerin çalışma sistemi,Yanma havasını çift katmanlı bacanın dış cidarından sağlar. Yine aynı bacanın iç cidarından atık gazın tahliyesi sağlanır.Aç-kapa ve ısı ayarı yapılabildiği uzaktan kumanda ile zaman ayarlı programlama da yapılabilir.Elektronik düzenleyici beyin sayesinde kumanda ile arasında iletişim kurularak otomatik güvenlik testleri gerçekleştirilir.

Bacasız şöminelerin çalışma sistemi,Sıvı bir yakıt olan bio-ethanol ‘ün 1 litresi ile 3-4 saat gibi yanma gerçekleşir.Yakıt Burner Box’a bir huni yardımıyla dökülür ve şömine ile beraber verilen çakmak ile yakılır.

 

 1. Kullanım yaygınlığı ne durumdadır?

 

Özellikle estetik ve ısıtma kabiliyeti açısından bakıldığında odunlu şöminelerin hemen her müstakil mekanda kullanılmaktadır.Doğalgazlı ve diğer yakıt türlerindeki şöminelerin ise hem müstakil hem de çok katlı sistemler de yavaş yavaş yerini almaya başladıklarını söyleyebiliriz.

 

 

 1. Şömine maliyetli bir ısınma yöntemi midir?

 

Şömine ilk kurulum maliyetleri yüksek gibi görünse de yakıt masrafı ve bulunduğu mekana kattığı estetik değer bakımından değerlendirdiğimiz de orta vadede kendini amorti eden keyifli bir ısıtma aracıdır.

 

 1. Herhangi bir eve şömine kurulumu kaç gün sürer?

 

Şöminelerin montajı kaplamasına göre değişkenlik göstereceği üzere genellikle 1 gündür.

 

 1. Şöminelerin fiyatları hakkından bilgi verir misiniz?

Tüm yakıt türlerine göre standart katalog ürünleri arasından bir değerlendirme yapıldığında

Şömine fiyatları

Şömine modelleri

 

Odunlu şömineler                           1200 € ile 15000 €

Doğalgazlı şömineler                     4500 € ile 18000 €

Elektrikli Şömineler                        650 € ile 5000 € arasındadır.

http://www.decofire.com/Tr/index.html

Şömine Evinizin en özel Köşesidir

Evlerimiz, iş yerlerimiz ya da yaşadığımız diğer alanlarımız sürekli olarak gelişim halindedir. Bundan 4 yıl önce inşa edilen daireler ile, günümüzde inşa edilen dairelere baktığımızda dahi; aralarında çok büyük farkların ve gelişmelerin olduğunu görmekteyiz. Lakin, tüm bu gelişmelerin yanı sıra öyle bir unsur var ki; tarihten önce ki dönemlere kadar dayanan tarihi ile her daim insanların tercihi olmuştur. Peki, nedir bu unsur? Tabii ki şömine. Milattan önceki dönemlerde insanların ateşi kontrol edebilmek, belli bir alan içerisinde rahatça kullanmak adına seçtiği bu yöntem, 30 yıl öncesinde lüks evlerde karşımıza çıkmış, köylerde sıkça kullanılır bir hale gelmiş; günümüzde ise, neredeyse her evde ya da balkonda var olan bir unsur haline gelmiştir, Şömine Evinizin En Özel Köşesidir.

Kendine has basit bir yapısı bulunan bu unsur; evlerimizde duvarların içerisine gömülü bir şekilde bulunmaktadır. Duvar içerisinde gömülü olan temelde basit bir şekilde içerisinde ateş yakma şansımızın olduğu ve düz bir baca sayesinde içerisinde oluşan dumanı dışarı atan oldukça sade bir sistemdir. Fakat, bu sade tasarım ile yetinmeyen insanoğlu, doğal gaz ile çalışan şeklini, elektrik ile çalışan modelini ya da sadece görsel açıdan şık bir tasarım ile kullanımı mümkün olan şekillerini de üretmiş durumdadır. Fakat, bu seçenekler genelde pek fazla tercih edilmez. Bunun en temel nedeni ise insanların gerçekten odun ile ateş yakarak, evlerinde o tadı yaşamak istemeleridir. Malum, bu durumun bir kültürü olduğunu dahi söylemek yanlış olmaz. Örneğin, soğuk kış gecelerinde şömine karşısında sevgiliniz ile oturmak, bundan 20 yıl öncede var olan romantik bir unsur iken, günümüz de de oldukça etkili romantik ortamlardan biri olmaktadır. Ya da, balkonlarında var olan şömine ile diledikleri zaman bir şeyler pişirmek isteyen, doğal olarak daha tat veren besinleri kızartıp yemek isteyen insanların sayısı da bir hayli fazladır. Bu nedenle de, bir çok kişi sadece dekoratif açıdan kullanmak yerine, yıllardır süregelen şekilde faydalanmak isterler. Üstelik, sadece ısınma amacı ile dahi kullanan ve şömine dışında ek bir ısınma seçeneğini tercih etmeyen daireler dahi söz konusudur.

Evinizin İçerisinde Farklı Bir Şömine Köşesi

Şöminelerin yer aldığı alanlar, genelde farklı ve özel bir köşe olarak tasarlanır. Şömine karşısında güzel bir koltuk ya da sandalye, hemen önünde ufak bir çıkıntı ve çıkıntı etrafında bir kaç ufak süs… Yani, evin standart yapısının dışında; özel bir şark köşesi mantığı ile yapılmış alanlar. Tabii, bu durum en basite indirgenmiş tanımlaması. Bazı kişiler için bu kültürün ve görüntünün önemi çok daha fazladır. Bu nedenle de, özel olarak dekoratif çalışmalar yapmakta; evlerinde çok daha özel bir şekilde şömine köşeleri yaptırmaktadırlar. Malum, bu unsur temelinde içe gömülü basit bir ateş yakma alanıdır. Fakat, yapılan dekoratif çalışmalar ve eklemeler ile çok daha mükemmel, şık, özel bir görüntü elde edilmektedir. Herhangi bir ateş yakılmasa ya da bu amaçla kullanılmasa dahi, ev içerisinde özel bir görüntü oluşmasına neden olmaktadır.

Ayrıca, yakma esnasında da herhangi bir zorluğu olmaması; şömine hususunda üretilmiş bazı temel malzemeler ile, dilediğiniz an yakabilme şansınızın olması, herhangi bir sorun yaşamadan sizlere rahat bir biçimde kullanım seçeneği de sunmaktadır. Sizler de, evinizde farklı bir görüntü; şık ve hoş bir ortam yaratmak istiyor iseniz, bu unsuru mutlaka tercih etmenizi öneririz.

Dağalgazlı Şömine Lideri Decofire

Doğalgazlı şömine denilince akla gelen lider firma Decofire , günümüzde bir çok yerde kullanılan ve genel anlamda var olan standart şömine seçeneğine göre çok daha kullanışlı bir seçenek olan üretimlerden biridir. Geçmiş yıllarda pek fazla bilinmeyen bir seçenek olmasına rağmen, gerek doğalgaz kullanımının artması, gerekse de bu alanda ki üretimlerin ülkemiz içerisinde artmış olması nedeni ile bir çok kişi evlerinde ya da iş yerlerinde doğalgazlı şömine seçeneğini tercih etmektedir. Peki, bu kadar kişi için tercih sebebi olan ve standart şömine dışında daha kolay kullanımı bulunan bu seçeneğin özellikleri nelerdir? Sizler de bu soruya cevap arıyor iseniz; özelliklerini kapsamlı bir şekilde ele alabiliriz.

Doğalgazlı Şöminenin Farkları, Artıları

– Normal şöminelerde köz sıçrama gibi bir tehlike azda olsa her zaman vardır. Doğalgazlı şömine bu sorunu ortadan kaldırır ve herhangi bir köz sıçrama tehlikesine neden olmaz.
– Kül sorunu şöminelerin temizliği esnasında en çok sorun olan durumlardan biridir. Bir çok kişi kül temizleme hususunda pek fazla hoşnut değildir. Oysa ki, doğalgazlı şömine seçeneğinde böyle bir durum söz konusu değildir. Zira, herhangi bir kül durumu yoktur.
– Standart şöminelerin yakması biraz daha zor ve zahmetlidir. Lakin, doğalgazlı olması lainde herhangi bir zorluk ya da sorun yoktur. Tek bir tuş sayesinde şöminenizi yakmanız ve istediğiniz zaman söndürmeniz, dilediğiniz gibi ısı ayarlarını sağlamanız herhangi bir sorun söz konusu olmadan mümkün hale gelmektedir. Yani, bir kumanda ile rahatça kullanabilir yönetebilirsiniz.
– Baca sistemi ve kurulumu gereği basit bir yapısı vardır. Bu nedenle de, bir çok farklı alan içerisin de rahatça kurulması, kullanılması mümkün durumda olmaktadır.

Evet, gördüğünüz üzre; bir çok farklı açıdan çok daha rahat kullanım imkânını sizlere doğalgazlı şömine seçeneği sunmaktadır. Hâl böyle olunca da evlerinde doğalgaz kullanan bireyler için çok cazip bir seçenek olmaktadır. Malum, her evde artık şömine kullanımı bulunmaktadır. En temelinde yarattığı güzel görüntü ve ısınma konusunda ki etkileri nedeni ile insanlar faydalanmaktadır. Tabii, ülkemiz içerisinde her evde doğalgaz henüz daha bulunmamakta. Bu tür durumlarda ise, LPG seçeneği ile gene bu sistemi kullanmanız ve aynı kolaylıklara sahip olmanız mümkün hale gelmektedir.

Eğer, bu şekilde bir şömine seçeneğine sahip olmak istiyor iseniz; mutlak bilinçli bir biçimde adım atmanız çok önemlidir. Zira, ülkemiz de henüz daha gelişme aşamasında olan doğalgazlı şömine seçeneği ile ilgili pek fazla profesyonel ve yasal olarak hizmet sunan firma söz konusu değildir. Bu nedenle de, iyi bir araştırma yaparak doğru firmayı tercih etmeniz, profesyonel bir şekilde sorunsuz olarak hizmet almanız çok önemlidir. Aksi takdirde, gerek kullanım aşamasında; gerekse de kurulum aşamasın da farklı sorunlar karşılaşabilir, hatta sağlık konusunda sorunlar dahi yaşayabilirsiniz.

Sizler sürekli olarak şömine kullanımı sağlıyor iseniz; temelde doğalgazlı şömine seçeneği çok daha maddi açıdan da uygun bir seçenek olacaktır. Zira, sürekli olarak standart seçenekler de odun almak, odun değiştirmek ya da yakma ve söndürme aşamasın da gerekli olan ek malzemeleri satın almak her daim sizler için ek masraf olacaktır ve hem maddi, hem de zaman açısından problemlere neden olabilecektir.

Bacasız Şömineler ile istediğiniz zaman İstediğiniz Yer de

Şömine üretimi, her geçen gün gelişen ve çok daha kapsamlı bir hale gelen oldukça geniş bir sektör konumundadır. Bacasız şömine seçeneği de bu doğrultuda özellikle son dönemlerde bir hayli popüler olan ve kullanım açısından daha dekoratif, daha basit bir imkân sunan seçeneklerden biri konumundadır. Bizlerde, yazımız içerisinde aşamalı olarak bacasız şömine hakkında genel anlamda merak edilen tüm sorulara değinmeye çalışacağız. Böylelikle, sizler de daha görsel açıdan şık ve kullanım açısından sorunsuz bir şömine seçeneği arıyor iseniz; bacasız şöminelere araştırmaya başlayabilirsiniz.

Bacasız Şömine Yakıt Kullanımı ve Mantığı

Bacasız şömineler, kendi içlerinde özel bir yakıt kullanmaktadır. Yani, odun ve benzeri unsurlar olmadan; Bio-ethanol adlı bir yakıt ile çalışırlar. Bu yakıt, sağlıklı ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Yani, kullanım hususun da herhangi bir sorun söz konusu değildir. Güvenli bir biçimde kullanılabilir. Tamamen kokusuz, duman çıkarmayan ve gerçekten kızıl bir alev ile sizlere şömine hazzı yaşatan bir yakıt olması da ayrıca önemli özelliklerinden biridir. İçerisinde özel olarak elde edilen biyolojik bir formül olması da, ekolojik denge için herhangi bir tehlike arz etmeden sizlere ihtiyacınız olan enerjiyi vermesine olanak tanır. Üstelik, 2 litre oranında bir kapasitesi bulunan hazne içerisinde ki yanma süresi tahmini olarak 6 ila 8 saat arasındadır. Yani, aşırı derece de bir maliyet olmadan kullanım olanağı tanır.

Var Olan Bacalı Şömine Bacasız Şömine Olur Mu?

Eğer, standart bir bacalı şömineniz var ise ve küllerin temizlenmesi, yakma konusunda ki zahmet ya da diğer unsurlar nedeni ile sıkıldı iseniz; bazı temel hususlar karşısında bacasız şömineye dönüşüm sağlamanız mümkün olabilmektedir. Bu aşamada, haznenizin açık olması, akabinde bacanızın kapatılması ve burner yani yanma hususun da ki özel haznenin satın alınması yeterli olacaktır. Bu konuda profesyonel olarak hizmet sunan firmalara danışmanız, daha kapsamlı bir şekilde destek almanız ve ihtiyacınızı dilediğiniz şekilde gidermeniz için yeterli olacaktır.

Bacasız Şömine ve Dekorasyon Konusu

Bacasız şömineler, evlerde ya da diğer yaşam alanları içerisinde dekoratif unsur olarak çok daha fazla tercih edilmektedir. Bunun en temel nedeni ise, kül, temizlik, yakma gibi konuların olmaması; yani basit bir sisteme sahip olması. Aynı zamanda, bacasız oluşu dilediğiniz alanda kurulum ve kullanım olanağı tanır ki bu sayede evinizin herhangi bir köşesinde bacasız şömine seçeneğini sorunsuz bir biçimde kullanmanız mümkün hale gelir.

Biz, eğer ev içerisinde ufak çocuklar var ise ve sadece şömine hazzını, görüntüsünü yaşamak istiyor iseniz sizlere bacasız şömine seçeneğini öneriyoruz. Emin olun, bu şömine ile hem istediğiniz hazzı yaşayabilecek, hem de temizlik ve benzeri bahsettiğimiz unsurlar da herhangi bir zahmete katlanmak zorunda kalmadan güven içerisinde ve rahatça şöminenizi kullanabileceksiniz.